Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát 2024
CÔNG TY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19 NĂM 2023 NHIỆM KỲ (2023 - 2027)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 LẦN THỨ 19 - NHIỆM KỲ V (2023-2027)
KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH “DUYÊN DÁNG ÁO DÀI CENCOM NĂM 2024”
Đoàn thanh niên Công ty CP VLXD Miền Trung đồng hành cùng thanh niên công nhân tăng ca phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn cuối năm 2023
Đảng bộ Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Đoàn thanh niên Nhà máy bê tông Nghi Sơn .320 (thuộc Đoàn TN Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung) đồng hành cùng chương trình “Tôi yêu tổ quốc tôi”
Xi măng Nghi Sơn - Điểm lại tin tức xây dựng nửa đầu 08/2023