Cơ sở vật chất - Trang Thiết Bị

Ngày 20/5/2023

DANH SÁCH THIẾT BỊ - PHƯƠNG TIỆN

 

TT

NỘI DUNG

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Đầu kéo hiệu HUYN ĐAI

Xe

6

2

Đầu kéo hiệu DONGFENG

Xe

10

3

Đầu kéo hiệu FOTON

Xe

10

4

Đầu kéo hiệu HOWO

Xe

8

5

Đầu kéo hiệu HONGYAN

Xe

4

6

RƠ MOOC

Cái

50

7

BỒN

Cái

18

8

XE TẢI NHỎ

Xe

21

9

Xe bơm bê tông

JUNJIN 37m & EVD 37m

Xe

2

10

Xe bơm bê tông JUNJIN 38m

Xe

1

11

Xe bơm bê tông SANY 46m

Xe

1

12

Xe bơm bê tông CXMG 52m

Xe

1

13

Xe bơm bê tông CXMG 56m

Xe

1

14

Xe trộn bê tông HOWO 10 m3

Xe

15

15

Xe trộn bê tông DONGFONG 10 m3

Xe

8

16

Xe bơm tĩnh

Xe

2

17

Bơm tĩnh kéo – Hãng Reach – 90m3/h

Xe

1

18

XE BEN  Huyn Dai – thùng 19m3

Xe

1

19

Xe xúc lật XGMA - Gầu 3m3

Xe

2

20

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60 m3/h

Cái

1

21

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 120 m3/h

Cái

2

22

MÁY ÉP CỌC 120 Tấn

Cái

1

23

MÁY ÉP CỌC 260 Tấn

Cái

1

24

MÁY ÉP CỌC ZYJ360B 360 Tấn

Cái

1

25

MÁY ÉP CỌC ZYB460N8-B 460 Tấn

Cái

1

26

MÁY KHOAN DẪN

Cái

1

27

MÁY ÉP THỦY LỰC

Cái

1

28

MÁY BẺ GAI TỰ ĐỘNG BD 400

Cái

2

29

MÁY UỐN SẮT D32

Cái

1

30

MÁY CẮT SẮT

Cái

1

31

MÁY PHÁT ĐIỆN 275KVA

Cái

2

32

DÀN QUAY CỐNG 300 ÷ 1.000

Bộ

1

33

DÀN QUAY CỐNG 1.200 ÷ 2.000

Bộ

1

34

LÒ HƠI 1000/h + hệ thống điện

Cái

1

35

Khuôn đan lồng thép D 300→ D500

Cái

2

36

Khuôn đan lồng thép D 600→ D1.000

Cái

1

37

Khuôn đan lồng thép D1.200→ D1.500

Cái

1

38

BIẾN TẦN CIMR-G7A4075

Cái

2

39

Máy duỗi  thẳng thép

Cái

1

40

Máy kéo thép

Cái

1

41

Máy nén 3 cạnh

Cái

1

42

Cẩu trục trong 10 TẤN

Cái

1

43

Cẩu trục ngoài 7,5 TẤN

Cái

1

44

XE CẨU 10 TẤN ÷ 15 TẤN

Cái

2

45

Xe xúc đào 37L-0303

Cái

1

46

Fooc lùn 37R-01445

Cái

1