Công ty cp vlxd miền trung- Khối sản xuất Nhà máy bê tông 320 - Tổ chức sinh nhật quý 2 cho ae cán bộ cnv

Ngày 19/5/2023

Công ty cp vlxd miền trung-Khối sản xuất-Nhà máy bê tông ck ns 320
Tổ chức sinh nhật quý 2 cho ae cán bộ cnv khối
Chúc ae sinh nhật vui vẻ
Sức khỏe và hạnh phúc