CÔNG TY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19 NĂM 2023 NHIỆM KỲ (2023 - 2027)

Ngày 31/3/2024

Ngày 30/3/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Miền Trung đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 9 nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

 

Tham dự đại hội có ông Võ Trong Sơn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đặc biệt có sự tham dự có 72 cổ đông tham dự và 7 cổ đông ủy quyền đại diện cho 99,7% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Trong chương trình làm việc, Các cổ đông đã nghe và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cho ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

 

Ông: Võ Trọng Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thông qua Báo cáo HĐSX Kinh doanh 2023

 

Bà: Lương Thị Hải - TV HĐQT thông qua Báo cáo HĐ Quản trị năm 2023

 

Bà: Phùng Thị Hà Phương - Trưởng BKS thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023

 

Năm 2023 là năm tình hình kinh tế đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng gặp khá nhiều khó khăn, Bất động sản (BĐS) đóng băng, nhà nước quản lý chặt vốn vay kinh doanh BĐS, dòng tiền chậm luân chuyển, nên việc kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) cũng gặp khó khăn không nhỏ.

 

Tuy nhiên năm 2023 nhà nước đẩy mạnh Dự án đường cao tốc Bắc Nam và các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại Nghệ An nên cũng có những tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của công ty. Lãi suất vay vốn của ngân hàng giảm mạnh và thuận lợi trong vay vốn cũng là điều kiện cho tiết giảm chi phí trong quản lý tài chính và thúc đẩy đầu tư, kinh doanh. Trong bối cảnh đó, HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm sản xuất và kinh doanh, tận dụng các cơ hội để đạt được những kết quả tích cực và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

 

Kết quả năm 2023, CENCOM đã đạt tổng sản lượng Xi măng bao và rời là  843.620  tấn, đạt 105% kế hoạch; 220,005 m3 bê tông thương phẩm Nghi Sơn.320, đạt 101% kế hoạch; 13,906  met dài Cống ly tâm đạt 111%; vận chuyển Biomass 58,934 tấn đạt 114%. Tổng doanh thu 1.176 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.338 tỷ đồng.

 

Các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội

 

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã tích cực đóng góp các ý kiến, đặt câu hỏi, góp ý và được Đoàn chủ tịch phiên họp đã ghi nhận, cập nhật thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm.

 

Ngoài ra tại đại hội tổ chức Chương trình Phát động thi đua chào mừng 20 năm ngày thành lập Công ty (27/12/2004 - 27/12/2024) và thông qua các chỉ tiêu và ký kết của các phòng ban, đơn vị đăng ký phong trào thi đua.

 

Đ/c Võ Văn Giang phát động phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty

 

Đ/c Võ Trọng Hạnh đại diện các đơn vị ký kết các chỉ tiêu thi đua